Öztaş Hazır Beton - Harfiyat Kum Çakıl Sanayi Ticaret A.Ş - Edirne

NELER YAPIYORUZ?

 

HAZIR BETON

Binalar, yollar, barajlar, köprüler, kısaca bütün yapılar insan yaşa...

 

AGREGA

1978 yılında kurulan Kum Eleme ve Yıkama Tesisimiz ile Edirne ve çevre ...

 

HAFRİYAT

Öztaş Hafriyat olarak geniş ve teknolojiye uygun makina parkımız ve te...

Öztaş Hazır Beton'a Hoşgeldiniz

Hazır beton, günümüzde en yaygın kullanılan yapı malzemelerinden betonun kullanıldığı her yapıda kullanım alanına sahiptir. Çok miktarda ve kısa zamanda sağlanabilmesi itibariyle elle dökülen betona göre işçilikten, zamandan tasarruf sağlayıp çağdaş bir çalışma imkanı sağlar.

Ülkemizde inşaat sektörünün ne derece kontrolsüz iptidai şartlarda faaliyette bulunduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Çoğunlukla deprem şeridi içersinde yer almamıza rağmen ,inşaat emniyet sınırları içersinde kalacak koşulların sağlanmasına özen gösterilmemekte, genellikle gerekli standardın altında malzeme kullanma alışkanlığı şeklinde gözüken maliyet düşürme çabaları vasıfsız iş gücünün yanlış ve gereksiz yere kullanılması ile başarısızlığa uğramakta ve neticede yeterli kalitede olmayan yüksek maliyetli bir yapılaşma ortaya çıkmaktadır. Bu genel özellik inşaat sektöründe özellikle betonun hazırlanmasında,  kullanılmasında ve beton döküm sonrası yapılması gerekli çalışmalarda açıkça görülmektedir.

Betonun granülometrik  özellikleri, kıvamı, beton hazırlanan zeminin özellikleri, betona yabancı maddelerin karışıp karışmadığı dikkate alınmamakta ayrıca rüzgar yağmur gibi doğal şartlar malzeme kaybına sebep olmaktadır.

Bu inceleme sıhhatli ve güvenli bir kentleşme için inşaatlarda hazır beton tesislerinde hazırlanmış standartlara (TS EN 206-1) uygun beton kullanımının ne denli gerekli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  

 
KALİTE BELGELERİ
Betona Fazladan Su Katmak Cinayettir!
BURADASINIZ: Ana Sayfa